Provozaj i ti COOL auto

Fakultet tehničkih nauka

Upravljaj preko daljinskog upravljača COOL automobilom, sastavljenim od elektronskih komponenti.