Putevima starih Slovena

Na inovativan i kreativan način, upoznavanje sa pravcima i trasama srednjovekovnih migracija slovenskih plemena, i naseljavanjem Balkanskog poluostrva. Obeležavanje na interaktivnoj karti najznačajnijih pravaca i oblasti koje su naselili ili u svojim pohodima dosezali Sloveni na teritoriji čitave Evrope u periodu ranog srednjeg veka.

 

Narodni muzej u Kragujevcu

www.muzej.org.rs

Sa vama će biti: Miloš Jurišić i Marija Stanković

Učesnici

Marijana Stanković
Miloš Jurišić