“Putovanje od hiljadu milja počinje prvim korakom”

“PUTOVANJE OD HILJADU MILJA POČINJE PRVIM KORAKOM” (Lao Tse, kineski filozof)

Odakle dolazimo i gde su naši koreni, pitanje je koje vekovima muči naučnike. Prema dosadašnjim saznanjima (na osnovu genetičkih analiza) čovečanstvo je nastalo u Africi pre nekih 200.000 godina. Da bi smo postali ono što smo danas morali smo da pređemo veliki put kako u genetskom, tako i u prostornom i vremenskom smislu. Na toj zanimljivoj odiseji kroz milenijume menjali smo se, usavršavali i osvajali nova prostranstva. Pokušaćemo da na zanimljiv način objasnimo poreklo i migraciju Hominida sa Afričkog kontinenta na ostale delove sveta. Kao i zašto se današnje populacije ljudi na različitim kontinentima fizički razlikuju, koje su to razlike i koji je njihov smisao.

Koristićemo veliku kartu sveta na kojoj će biti prikazani putevi migracije hominida kao i prikaz vrsta koje su nekada živele (A. afarensis, H. neanderthalensis, H. erectus). Pokazaćemo (na slikama i mapama) koje su razlike karakteristične za današnje ljude koji naseljavaju različite kontinente. Posetioci će moći da sami pokušaju da nacrtaju kartu migracija, kao i da postave odgovarajuću „recentnu“ ljudsku populaciju na odgovarajući kontinent.

Učesnici-autori: Andrea Žabar Popović

Učesnici

Andrea Žabar Popović