Umetnost multioriginala

Na ovoj radionici učesnici će se upoznati sa osnovnim tehnikama umnožavanja otisaka, sa uslovima i alatima koji omogućavaju umnožavanje umetničkih dela, kroz kratak istorijat razvoja štamparstva i likovne grafike. U praktičnom delu radionice polaznici će raditi na izradi klišea za visoku štampu koji će biti odštampan.

Muzej “Horeum-Margi Ravno” Ćurija

Sa vama će biti: Novak Novaković

Učesnici

Novak Novaković