Zanimljivi ogledi iz elektromagnetizma i optike

Učestvujte u zanimljivim ogledima : Van de Grafov generator; Električni voz; Talasni fenomeni svetlosti; Holograf i Upoznajte Funkcionalnie modele osnovnih Tesliniih patenata: Obrtno magnetno polje; Teslino jaje; Motor jednosmerne struje ; Transformator i prenos električne energije; RLC kola i principi rezonancije; Čujte svoj glas na radiju; Brodić kojim se upravlja bežičnim putem; Teslin transformator

Prirodno- matematički fakultet – Institut za fiziku, Kragujevac.Sa vama će biti: dr Nenad Stevanović, dr Vladimir Marković, Zoran Aleksandrović, Marko Petrović, Lazar Bogićević, Aleksandar Marković, Dalibor Rajković, Ivana Vasiljević, Magdalena Bradić, Milena Živković, Milan Vučinić, Marijana Veljković, Nataša Manojlović.

Učesnici

Nataša Manojlović
Marijana Veljković
Milan Vučinić
Milena Živković
Magdalena Bradić
Ivana Vasiljević
Dalibor Rajković
Aleksandar Marković
Lazar Bogićević
Marko Petrović
Zoran Aleksandrović
dr Vladimir Marković
dr Nenad Stevanović