Zima, zima, e pa šta je!

Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet

Ledene pustoši Arktika i Antarktika spadaju u najnegostoljubivija staništa na Zemlji, a ipak su dom velikog broja životinjskih vrsta. Upoznajte se sa njima i saznajte na koje su sve načine prilagođene za opstanak u večnom snegu i ledu.