Caričin grad – zadužbina cara Justinijana

Na 28 km od Leskovca nalazi se arheološko nalazište Iustiniana Prima, lokalnim meštanima poznatije kao Caričin grad. Kao zadužbina rimskog imperatora Justinijana koji je rođen u okolini ovog grada Iustinana Prima predstavlja ostatke jednog od najznačajnijih ranovizantijskih gradova u unutrašnjosti Balkana iz 6. veka. Iustinijana Prima zahvaljujući svojoj ustanovljenoj crkvenoj i vojnoj arhitekturi, urbanom planiranju, gradnji kuća i velelepnim ostacima materijalne kulture, pokazuje sva dostignuća ranovizantijske civilizacije koja je počivala na rimsko-grčkoj tradiciji. Nekada crkveni, administrativni i vojni centar i episkopsko sedište Ilirske provincije, Iustinijana Prima danas predstavlja jedno od najznačajnijih ranovizantijskih arheoloških nalazišta na Balkanu.

Autor predavanja: Nebojša Dimitrijević.

Učesnici

Nebojša Dimitrijević