Čik pročitaj poruku

Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet

Zamisli da možeš da pošalješ poruku čiji sadržaj niko drugi ne može da protumači sem pošiljaoca i primaoca!
Zamisli da možeš da sakriješ bilo kakav tekst iza nekih naočigled, nerazumljivih znakova!
Zamisli da su informacije koje ti trebaju sakrivene u slici!
Zamisli da tvoj telefon ima aplikaciju koja ti pomaže da uradiš sve ovo!

Da li bi to bilo COOL?

Upoznaj zanimljivi svet kriptografije i kodova, kao i njihovu realizaciju pomoću informacionih tehnologija na mobilnim uređajima.