E-biblioteka

Cilj izrade programa je bolja dostupnost fonda školske biblioteke učenicima (gde mogu sami da pregledaju fond i rezervišu knjigu koja im treba) i bolje praćenje knjiga u biblioteci od strane školskih bibliotekara.

Autori programa za školsku biblioteku: Nikola Tasić, Miroslav Ilić, Danilo Drobnjak, Martin Stamenković, Darko Ristić.

Učesnici

Darko Ristić
Martin Stamenković
Danilo Drobnjak
Miroslav Ilić
Nikola Tasić