Migracija – pokret, svetlost i zvuk

Težnja ljudskog roda za slobodom i traganje za nepoznatim su se, od najranijih civilizacija do savremenog doba, manifestovala kroz neprestana kretanja i seobe. Sa njima su se kretale i njihove misli i ideje, a putovanja su obogaćivala njihovu maštu i razvijala nauka. Pokrenimo i mi svoju maštu i migrirajmo u čudesni svet fizike u kojem se harmonija zvuka, svetlosti i pokreta ispoljava kroz opčinjavajuće oglede. Probudimo Kladnija zvučnim slikanjem njegovih figura. Naučimo kako da napravimo magnetno “srce” dok usput pokrećemo magnetni vozić. Ukrotimo svetlost i naterajmo laserski zrak da se kreće po našoj volji služeći se običnim mlazom vode. Potražimo fiziku i svoje mesto u naučnom kamionu.

Autori postavke: Saša Gocić, Dragan Radivojević, Žarko Cvetanović, Jelena Aleksić, Danilo Delibašić.

Učesnici

Danilo Delibašić
Žarko Cvetanović
Jelena Aleksić
Saša Gocić
Dragan Đ. Radivojević