Migracije stanovništva u leskovačkom kraju u 19. veku

Posetioci će imati prilike da saznaju kako su se odvijale migracije stanovništa leskovačkog kraja u 19 veku, tj. pre i posle dobijanja nezavisnosti (1878).

Autori radionice: Vladimir Petković, Olivera Ivanović, Anka Ivanović.

Učesnici

Anka Ivanović
Olivera Ivanović
Vladimir Petković