Migracijom do opstanka

Svakog dana mala, ali odabran grupa hrabrih migranata kreće na put bez povratka kako bi pomogla svojim bližnjim. Put može biti prilično neizvestan jer su migracioni koridori obično nepovoljna staništa za opstanak tih vrsta. Međutim, sve te jedinke se odlučuju na tako riskantan potez samo zbog jednog cilja, a to je spasiti malu, rođačku populaciju koja je u problemu.
Autor postavke: Đurađ Milošević

Učesnici

Đurađ Milošević