Prebroj me ako smeš!

Drugari iz XII beogradske gimnazije bave se jednom vrlo aktuelnom disciplinom spajajući biologiju i programiranje. Pridružite im se na Savskom šetalištu Kalemegdanske tvrđave i otkrijte sa njima kako da napravite aplikaciju za mobilni telefon, kako tu aplikaciju primeniti u brojanju mikroorganizama i koji su to patogeni mikrooranizmi koje možemo naći na našim šakama. Zašto je važno rednovno prati ruke?

Autori-učesnici: Jelena Zagorac, Valentina Dobrijević, Marko Kosijer, Filip Starčević, Katarina Kalanj i Jelena Đukić.

Lokacija: Fontana Borba (Kalemegdan)

Učesnici

Valentina Dobrijević
Marko Kosijer
Katarina Kalanj
Jelena Đukić
Jelena Zagorac
Filip Starčević