Šta migracije donose kroz jezik i kulturu: Zašto je interkulturna komunikacija neophodna?


Predstavićemo neke od osnovih modela kroz koje se kultura može analizirati, kao i to šta jezik i kultura mogu da nam kažu o migraciji ljudi i šta se dešava kada se nosioci različitih kultura sretnu i treba da ostvare neku vrstu komunikacije. Učesnici-autori: Nina Lazarević, Kelsi Moncka-Betiger

Učesnici

Kelsi Moncka-Betiger
Nina Lazarević