Svet minerala i stena

Postavka sadrži minerale i stene koje su karakteristične za Srbiju.

Autori postavke: Ninoslav Golubović, Mrđan Đokić, Nataša Martić Bursać, Aleksandar Radivojević, Marija Dimić, Milan Đorđević.

Učesnici

Marija Dimić
Ninoslav Golubović
Nataša Martić Bursać
Mrđan Đokić
Milan Đorđević
Aleksandar Radivojević