Departman za fiziku

Institucija: PMF Novi Sad
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 16:00h


1. Nepogrešivi bilijarski sto

2. Tektonske ploče

3. Zoetrope

4. Konus koji se penje

Učesnici: Ljubica Djozlija, Marko Matic, Dana Jelic, Dejana Hornjak