Dragana Tomašević Pilipović, dr

Institucija: Departam za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet
Vrsta programa: Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 20:00h - do 21h, Cafe The Pub, TC BIG


Docent Dr Dragana Tomašević Pilipović rođena je 1985. godine u Pakracu. Diplomske, master i doktorske studije završila je na na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno - Matematičkog Fakulteta u Novom Sadu. Angažovana je u svojstvu docenta u izvođenju nastave na pomenutom departmanu. Deo je HOT istraživačke grupe za održivo upravljanje otpadnim vodama. Ponosna je mama jednog malog plavog dečaka. Voli da putuje, trenira.. a posebno je raduje kada svoje vreme posveti svojoj porodici.

Tokom Kafe sa naučnicima, sa Draganom ćete moći pričati o:
1. Otpadne vode;
2. Organske i neorganske zagađujuće materije;
3. Nove "zelene" metode i materijali za uklanjanje zagađujućih materija iz tokova otpadnih voda