EURO ćošak


Vrsta programa: Euro ćošak


U EURO ćošku ćete se, kroz brošure i priče naših istraživača, upoznati sa Evropskom unijom, načinima mobilnosti istraživača i studenata u Evropi. Saznajte kako da svoje obrazovanje i karijeru upotpunite boravkom u Evropi. Posetite nas, informišite se kroz brošure, popunite anketu i ponesite poklončiće.

Učesnici

Uroš Ilić
Stefan Avramović
Anđelija Stančić
Hristina Kostić
Sara Nemčević
Maša Miljuš
Jovana Antić
Bojana Antić
Marina Nikolić
Ana Milivojević
Danica Despotović
Dušica Ristić
Marija Cerovina
Nevena Vuković
Jasna Milivojević
Ivana Lukić
Isidora Milošev
Anđela Načevski