Grupa za istraživanje lesa, geonasleđa i geohazarda

Institucija: Katedra za fizičku geografiju, Katedra za geoekologiju i Katedra za turizam, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta programa: HOT istraživačka grupa


Istraživanja Ledenog doba su potpuno COOL i zato su apsolutno HOT. Cool su jer proučavamo klimu glacijalnih perioda, kada je dobar deo Evrope bio pod ledenim pokrivačem debljine nekoliko kilometara. Cool su jer se u našim istraživanjima veremo po lesnim odsecima i sa njih danima visimo osigurani alpinističkom opremom, u potrazi za tragovima koja su nam ostavila ledena doba. Ovim se ipak ne bavimo da bismo izgledali cool, nego da bismo mogli saznati da li će u budućnosti biti manje ili više HOT. Samo ukoliko poznajemo klimu prošlosti, možemo da se nadamo da ćemo biti u stanju da projektujemo klimu budućnosti. Mediji bruje od priča o “globalnom zagrevanju”, “klimatskim promenama”, "pridonim nepogodama"..., a samo mi, koji možemo da sagledamo sliku klimatskilh prome u toku poslednjih više od dva miliona godina, u stanju smo da procenimo snagu i poreklo savremenih i budućih klimatskih oscilacija. Otkrićemo vam i veliku tajnu: ako se ovako nastavi, na planeti će biti zaista hot. Na našu veliku sreću – ne zadugo. Prošlost nas uči da je svaki glacijalni period počeo nakon naglog povećanja temperature. Dakle, uživajte u toplim letima i blagim zimama dok možete!
Ovu istraživačku grupu čine Akademik prof. dr Slobodan Marković* (šef grupe), Prof. dr Milivoj Gavrilov, Prof. dr Biljana Basarin, Doc. dr Mlađen Jovanović, Doc. dr Tin Lukić, Doc. dr Đorđije Vasiljević, Doc. dr Miroslav Vujičić i Doc. dr Nemanja Tomić.