Jelena Cvejić Hogervorst, dr

Institucija: Zavod za Farmaciju, Medicinski fakultet Novi Sad
Vrsta programa: Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 20:00h - do 21h, Cafe The Pub, TC BIG


Kao redovan profesor, bavi se istraživanjima prirodnih i lekovitih jedinjenja u okviru Laboratorije za analizu prirodnih i farmaceutskih proizvoda na Zavodu za farmaciju Medicinskog fakulteta, Univerziteta Novi Sad. Doktorilrala je u Strazburu - Francuska, dok je poslednjih godinu dana provela na usavršavanju na Univerzitetima Vageningen i Utreht - Holandija. Jelenine multidisciplinarne istraživačke aktivnosti su fokusirane na biološki aktivna prirodna jedinjenja i nutrijente iz biljaka, morskih proizvoda i prehrambenog otpada, na njihovu analizu, upotrebu kao i na efekte na ljudsko zdravlje. U okviru aktivnosti vezanih za farmaceutsku analizu, Jelena je clan MEDLEM projekta usmerenog na optimizaciju i personalizaciju doziranja leka.

Tokom Kafe sa naučnicima, sa Jelenom ćete moći pričati o:

1. Inovativni izvori nutrijenata (mikro-alge, sporedni prehrambeni proizvodi/otpad)
2. Individulaizacija doziranja leka
3. Dijetetski suplementi