Kako ukrotiti energiju atomskog jezgra?

Institucija: Nikola Goleš, Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj
Vrsta programa: Predavanje
Vreme odžavanja: 28.09.2017. 19:00h - Naučni kamion, TC Big


Predavač: Nikola Goleš

Uronite u svet vrele plazme, elementarnih čestica i magnetnih komora i pomozite čovečanstvu da problem energije reši nuklearnom fuzijom - spustite Sunce u svoj komšiluk! Vaš vodič na ovom putu biće mladi Nikola Goleš, maturant Gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, a sada brucoš na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Nikola je jedan od pokretača Lavirinta znanja koji se održava u Jovinoj gimnaziji i gde je ovo interesantno predavanje imalo i premijeru.