Marko Rodić, dr

Institucija: Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF Novi Sad
Vrsta programa: Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 20:00h - do 21h, Cafe The Pub, TC BIG


Dr Marko Rodić je docent na PMF-u u Novom Sadu, pri Katedri za fizičku hemiju Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Član je istraživačke grupe KRISTALOGRAFI. U naučno-istraživačkom radu se bavi sintezom novih jedinjenja i određivanjem struktura kristala novih jedinjenja pomoću rendgenskih zraka.

Tokom Kafe sa naučnicima, sa Markom ćete moći da pričate o:
1. Svetu malih dimenzija unutar kristala;
2. Rendgenskom „mikroskopu“;
3. Zabludama o kristalima