OŠ „ Jovan Popović“, Inđija


Vreme odžavanja: 29.09.2017. 16:00h


1.SKELET PRIČA ISTORIJU I PREDVIĐA BUDUĆNOST - Naše telo je mapa promena i migracija. Kako na njega utiču istorija, poslovi, klima i podneblje, bolesti... Šta nas očekuje u budućnosti? Skelet ima aplikacije na kojima bi sve ove promene bile vidljive posetiocima

 

2.KO JE KNEZ ČASLAV?- Prvi začeci slovenskih država na Balkanu –plemenski savezi; malo poznata Srbija kneza Časlava i naseljavanje Balkana

 

3.EVROPSKI RIZIKO- Zanimljiv prikaz puteva evropskih migracija kroz istoriju

Učesnici

Ana Veselinović
Ana Obleščuk
Aleksandar Mijalković
Gorica Gledović
Dragana Radovanović Žabčić
Mirjana Popović