Prva tehnička škola Kragujevac


Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h


Kroz radionice Prve Tehničke škole posetioci će se upoznati sa izvodjenjem hemijskih ogleda, prezentacijom maketa i ogledima sa elektro uredjajima

Učesnici

Miloš Mihailović
Tamara Obrenović
Nikola Lukovac