Segway autonomni LEGO robot


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h


Segway transportni sistem je u centru pažnje, odnosno, njegov skalirani model napravljen od LEGO - kocki, aktuatora i senzora, i programiran je u objektno orjentisanom programskom jeziku Python. Prinicipi upravljanja su isti oni koji se primenjuju kod lansiranja i vođenja raketa. Demonstrira se kretanje LEGO Segway NXT robota: samobalansiranje, kretanje po trajektoriji (kružnoj i pravolinijskoj, sa zadavanjem i praćenjem profila puta, brzine i ubrzanja). Računar snima i prikazuje ostvarene dijagrame puta, brzine i ubrzanja, i kada se robot kreće po pravolinijskoj putanji, i kada se kreće po kružnici. Posetioci mogu da pokušaju da ometaju robota – da ga rukom zaljujaju ili podmetnu prepreku pred njegov točak, i vide da li će pasti ili će ga automatika spasti pada (tj. «guranja» ili «spoticanja»). Takođe, posetioci sa našim mladim stručnjacima mogu diskutovati principe programiranja, strukturu algoritma za održavanje ravnoteže i algoritama vođenja robota po trajektoriji, a mogu pokušati i trku robota.

Učesnici

Andrija Jestrović
Tijana Cvijović