Umetnost multioriginala


Vrsta programa: Migracije
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 17:00h


Na ovoj radionici učesnici će se upoznati sa osnovnim tehnikama umnožavanja otisaka, sa uslovima i alatima koji omogućavaju umnožavanje umetničkih dela, kroz kratak istorijat razvoja štamparstva i likovne grafike. U praktičnom delu radionice polaznici će raditi na izradi klišea za visoku štampu koji će biti odštampan.