Vesna Stojaković, dr

Institucija: Departma za arhitekturu, Fakultet tehničkih nauka
Vrsta programa: Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 20:00h - do 21h, Cafe The Pub, TC BIG


Vesna Stojaković je diplomirala na Departmanu za arhitekturu, Fakulteta tehničkih nauka, 2004. godine, a doktorirala 2011. godine. Godine 2014. zajedno sa grupom stručnjaka iz oblsti arhitekture i mehatronike osniva Centar za digitalni dizajn (www.arhns.uns.ac.rs/cdd) čiji je cilj istraživanje i razvoj digitalnih tehnologija u oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna i u okviru kojeg su već ostvareni izuzetni naučni rezultati i realizovani brojni eksperimentalni projekti. Vesna Stojaković je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u zvanju vanrednog profesora, a u slobodno vreme bavi se fotografijom, crtanjem i izradom ilustracija. Vesna je deo HOT istraživačke grupe "Centar za digitalni dizajn".

Tokom Kafe sa naučnicima, sa Vesnom ćete moći pričati o:
1. Vizualizacija.
2. Digitalni dizajn.
3. Digitalna fabrikacija