Vesna Tumbas Šaponjac, dr i Jelena Čakarević, dr

Institucija: Tehnološki fakultet
Vrsta programa: Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 29.09.2017. 20:00h - do 21h, Cafe The Pub, TC BIG


Vesna Tumbas Šaponjac je vanredni profesor na Tehnološkom fakultetu Novi Sad. Predaje Organsku hemiju, Hemiju hrane i Hemiju grožđa i vina. Bavi se istraživanjima u oblasti funkcionalne hrane i bioaktivnih jedinjenja, posebno onih iz voća i povrća i njihovog otpada. Veliki je ljubitelj životinja i ponosni je vlasnike jedne mace.

Jelena Čakarević, rođena 1991. u Doboju. Odrasla u malom gradiću Modriča u Republici Srpskoj, a već 7 godina živim u NS-u. Završila Tehnološki fakultet na smeru Farmaceutsko inženjerstvo, na kome i sada radim kao istraživač. Volim da putujem, upoznajem nove ljude i kulture. Ljubitelj kriminalističkih serija i filmova i knjiga.

Vesna i Jelena su deo HOT istraživačke grupe „Bioaktivna hrana“ i tokom Kafe sa naučnicima, ćete sa njima moći pričati o:
1. Funkcionalnoj hrani;
2. Zašto je povrće i voće zdravo;
3. Prehrambenim bojama.