Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB)

Institucija: Katedra iz biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Vrsta programa: HOT istraživačka grupa


U biljkama se nalaze na hiljade molekula koji mogu imati značajne pozitivne i negativne uticaje na ljudsko zdravlje i kvalitet života. Na primer, vitamin C, koji se nalazi u voću i povrću, bez kog ne bi prošla ni jedna prehlada ili analgetik morfin, koji se izoluje iz maka, imaju značajnu primenu u medicini. Takođe, Taxol izolovan iz kore četinara, je jedan od najpopularnijih citostatika koji se koriste u lečenju kancera. Međutim, veliki deo biljnog sveta još uvek nije ispitan sa aspekta hemijskog sastava i potencijalne primene njegovih sastojaka. LAFIB istraživačka grupa je deo velike naučne zajednice koja ima za cilj da otkrije nova prirodna jedinjenja sa moćnim efektima na ljudsko zdravlje, čija upotreba bi dovela do značajnog napretka u borbi protiv danas neizlečivih bolesti i u svakom smislu poboljšala kvalitet života današnjeg čoveka.

Ovu istraživačku grupu čine dr Neda Mimica Dukić (redovni profesor i šef grupe), dr Ivana Beara (vanredni profesor), dr Dejan Orčić (vanredni profesor), dr Marija Lesjak (docent), dr Nataša Simin (docent), dr Emilija Svirčev (docent), dr Marina Francišković (asistent sa doktoratom), Kristina Bekvalac (stručni saradnik), Filip Šibul (istraživač-saradnik), Tatjana Majkić (istraživač-pripravnik), Diandra Pintać (istraživač-pripravnik), Ivana Nemeš (istraživač-pripravnik).