MSc Aleksandra Miletić

Katedra za inženjerstvo materijala, Tehnološki fakultet
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 20:00 - - 21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Kafa sa naučnicima


Trenutno student doktorskih studija na Tehnološkom fakultetu, radim na razvoju postupka dobijanja polimernih nanovlakana metodom elektrospining, član istraživačke grupe FARMAT. Obožavam putovanja i zbog prirode posla stalno putujem i upoznajem veoma zanimljive ljude iz svoje oblasti.

Naučna oblast: Biomaterijali i biokompoziti

Teme
1. Polimerni materijali,
2. Biomaterijali i
3. Funkcionalni materijali