Arhimed i zlatna kruna

Niška tvrđava, ul. Đuke Dinić
Vreme odžavanja: - 17-22h
Mesto održavanja: Niš


Arhimed iz Sirakuze jedan je od najvećih matematičara u istoriji. Njegova najveća otkrića bila su u području geometrije. Arhimed je takođe, bio poznati inženjer i pronalazač. Suvišno je reći da je baš on zaslužan za „Arhimedov princip“.

Pre više od 2000 godina grčki kralj Hieron naručio je zlatnu krunu. Kasnije je čuo da je zlatar zamenio deo zlata srebrom i zadržao zlato. Da bi saznao istinu, pozvao je Arhimeda, poznatog naučnika. Arhimed je razmišljao danima, a onda jednog dana, kada je ušao u kadu, konačno je shvatio.

Bio je toliko uzbuđen da je istrčao na ulicu bez odeće vičući "Eureka!"(Eureka je grčka reč koja znači "pronašao sam!")

Kako je rešio problem? Arhimed je uzeo vagu. Na jednoj strani vage stavio je malo zlata, a sa druge strane krunu. Vaga je bila u ravnoteži. Zatim je stavio vagu u vodu. Ovaj put vaga nije bila u ravnoteži. Kruna je bila mešavina zlata i srebra.

Arhimed je zaključio: Kada potopite telo u vodu, ono zauzima mesto zapremine vode koja je ista kao i zapremina tela.

Učesnici

Slavoljub Mitić