Balkanofonija - nauči kako zvuči

Niška tvrđava, ul. Đuke Dinić
Vreme odžavanja: - 17-22h
Mesto održavanja: Niš


Musicorn će se ove godine predstaviti analizom muzičkih instrumenata koji su doneti ili potiču sa naših prostora i koji, svojom autentičnošću, zauzimaju važnu ulogu u stvaranju tradicionalnog zvuka. Kratkim kvizom ćemo proveriti naše znanje i naučiti nešto novo o poreklu, načinu izrade i primeni ovih instrumenata u tradicionalnoj i modernoj muzici.

Učesnici

Marija Stojanović
Nikola Roy Chaudhury
Ivana Ilić