Boje starih majstora

Niška tvrđava, ul. Đuke Dinić
Vreme odžavanja: - 17-22h
Mesto održavanja: Niš


Reč boja ima dva značenja. Prvo, optičko, označava fizičke osobine svetlosti tj. osećaj koji u oku stvara svetlost emitovana iz nekog izvora ili reflektovana sa neke površine. Drugo značanje  je vezano za supstance koje imaju osobinu da prekriju ili oboje druge. U slikarstvu, boja je glavno sredstvo izražavanja i najvažniji element slike. Boja je smeša veziva i pigmenata sa dodacima koja ima svojstvo bojenja, pokrivno ili transparentno, površine na koju je nanesena i povezivanja s njom. Kroz istoriju slikarstva određeni periodi bili su ograničeni u izboru pigmenata. Čime su oslikavali pećine ljudi iz kamnog doba, koja je tajna egiptsko plave ili napuljsko žute boje, kako su stari rimljani pravili dragocenu ljubičastu boju i još mnogo toga saznaćete u Noći mladih istraživača!

Učesnici

Aleksandra Petrović
Maja Đorđević
Predrag Nešović