Brigа о nаslеđu: Тrаdiciја i kulturnа bаštinа Kinе

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Leskovac
Tribina
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 19.10-20.00
Mesto održavanja: Leskovac


Kina kao jedna od najposećenijih i najrazvijenih zemalјa sveta predstavlјa jednu od najstarijih civilizacijskih kultura koja je dugo bila zatvorena i posebnu pažnju poklanja tradiciji i porodičnim vrednostima. Nјeno arhitektonsko, kulturno i umetničko nasleđe jesu manje poznata strana našim građanima i kroz tribinu Briga o nasleđu: Tradicija i kulturna baština Kine pokušaćemo da učesnike upoznamo sa lepotana i kulturnim nasleđem ove drevne civilizacije.

Sanja Đorđević