Da li zaista nosimo gene naših predaka?

Niška tvrđava, ul. Đuke Dinić
Vreme odžavanja: - 17-22h
Mesto održavanja: Niš


Teorija Velikog praska pokušava da objasni događaje koji su se dešavali na početku stvaranja našeg univerzuma. Evolucija predstavlja promene naslednih osobina u populacijama kroz generacije. Evolucioni procesi dovode do različitosti na svim nivoima biološke organizacije, uključujući vrste, individualne organizme ali i molekule kao što su DNK i proteini. Koje osobine nasleđujemo od naših predaka i gde bi te karakteristike i mutacije mogle da nas odvedu u budućnosti, možete otkriti na našoj postavci.

Učesnici

Tijana Tošić
Aleksandra Tošić