Dečija karta „Voli Domovinu“ i Dečija karta sveta

IC čoše (Intercultural Corner)
Vreme odžavanja: - 17-22h
Mesto održavanja: Niš


Dečija karta „Voli Domovinu“ i Dečija karta sveta svojim tematskim ilustracijama pobudiće interesovanje kod dece i treniraće njihovu maštu kao i moć posmatranja kroz igru i zabavu. Ovaj zabavni sistem igara dovodi do individualnosti izražaja kvaliteta kao što su brzina razmišljanja, odlična motorika, bogatstvo reči.

Učesnici

Jana Trendafilova
Cveta Kirilova