Doc. dr Igor Stamenković

Prirodno-matematički fakultet
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 20:00 - -21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Kafa sa naučnicima


Veliki altruista, čovekoljubac, obožava da uveseljava druge, uvek nasmejan, vedar, jedno veliko dete :) Bavi se NLP (naukom ličnog prosperiteta) i koučingom u želji da drugima bude podrška na njihovom putu promene. U slobodno vreme trenira Stott Pillates. Obožava da jede - izraziti svaštojed. Član je interdisciplinarne grupe CulturWB.

Naučna oblast: Turizam

Teme:

1. Pozitivni i negativni uticaji muzičkih festivala na razvoj destinacije,
2. Sub pop kulture i njihova uloga u turizmu gradova,
3. Aktivizam, volonterizam i omladinski turizam