Doc. dr Nataša Samardžić

Katedra za elektroniku. Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakultet tehničkih nauka
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 20:00 - - 21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: TC BIG


Nataša Samardžić je docent na Katedri za elektroniku na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Izvodi nastavu na predmetima sa osnovnih i master studija smera za Mikroračunarsku elektroniku, kao i na odseku za Biomedicinsko inženjerstvo. Član je interdisciplinarne grupe za Nano i fleksibilnu elektroniku. Angažovana je na većem broj domaćih i međunarodnih projekata. Oblast njenog interesovanja obuhvata modelovanje i fabrikaciju nanoelektronskih uređaja i karakterizaciju nanomaterijala. Rekreativno se bavi plivanjem, voli šetnje u prirodi, jazz i deep house muziku, u slobodno vreme igra lorum sa prijateljima.

Naučna oblast: Nanoelektronika

Teme:
1. Nanoelektronika- pravci razvoja
2. Nanoelektronika u biomedicini
3. Naučnik u Srbiju- mogućnosti međunarodne saradnje i stručnog usavršavanja