Prof. dr Vesna Tumbas Šaponjac

Tehnološki fakultet
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 20:00 - - 21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Kafa sa naučnicima


Vesna Tumbas Šaponjac je vanredni profesor na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Srbija. Diplomirala je na istom Fakultetu na smeru Farmaceutsko inženjerstvo, a takođe magistrirala i doktorirala, i to iz oblasti primenjenih i inženjerskih hemija. Bavi se prirodnim jedinjenjima koja imaju pozitivan uticaj na zdravlje. Učestvovala je u više od 10 nacionalnih naučnih projekata i objavila više od 60 radova u naučnim časopisima. Član je Međunarodne asocijacije za EPR, Srpskog hemijskog društva, Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije i Srpske asocijacije za ishranu.

Naučna oblast: Primenjena i inženjerska hemija

Teme:
1. antioksidanti;
2. funkcionalna hrana;
3. GMO