Dr Bojan Miljević

Laboratorija za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu, Tehnološki fakultet
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 20:00 - -21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: TC BIG


Bojan Miljević doktorirao je fiziku u Nemačkoj na Karlsruhe Institute of Technology (KIT) radeći na ispitivanju nanostrukturnih materijala sinhrotronskim X-zračenjem. Radi ne ispitivanjem materijala u kulturnom nasleđu (ikone, freske, slike, arheološki nalazi, gradivni materijali i mozaici) korištenjem rendgenskog zračenja i spektroskopskim metodama kao član interdisciplinarnog tima Laboratorije za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu na Tehnološkom fakultetu. U slobodno vreme voli da peva, piše pesme i bavi se džudom. Ponosan je muž i otac četvoro dece.

Naučna oblast:  eksperimentalna fizika kondenzovane materije

Teme

1. Tajna u oku Mona Lize,
2. Kako napraviti malter stariji od rimskog?
3. Kako se beton sam izleči?