ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA (ANTROPOLOGIJA I KULTURNA BAŠTINA)

Etnografski institut SANU
ETNO ĆOŠAK
Mesto održavanja: Muzej Vuka i Dositeja


Interaktivna postavka koja predstavlja i problematizuje elemente kulturne baštine Republike Srbije kroz prizmu etnologije i antropologije.

Učesnici

Vesna Trifunović
Sonja Žakula
Miloš Rašić
Milesa Stefanović-Banović
Marina Mandić