Gde se sve kriju hemijske veze?

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF Novi Sad
Radionica
Vreme odžavanja: 28.09.2018.
Mesto održavanja: Radionice


Jonska ili kovalentna? Možda metalna ili, pak, vodonična veza? Zajedno otkrivamo tajne i vrste hemijskih veza i za šta su sve te veze "krive"! Koja je to ogromna razlika između soli i šećera? Koliko spajalica može da stane u čašu sa vodom? Zašto je led lakši od vode? Šta se to dešava sa belancem kada se kuva jaje? Da dobijete odgovore na ova i mnoga druga pitanja potražite nas na Noći istraživača.