Imunitet i vakcinacija: nauka i pseudonauka

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Leskovac
Predavanje
Vreme odžavanja: 26.09.2018. 18:00-19:00
Mesto održavanja: Leskovac


U poslednje dve decenije posebnu pažnju u nauci okupira dilema o delotvornosti vakcina: Da li su vakcine neophodne ili ne?! Iako su vakcne imale uticaj na iskorenjavanje nekih smrtonosnih bolesti u prošlosti i spasile na milione života, javlјaju se pseudo naučnici koji pogrešnim tumačenjem bacaju senku na svu dobrobit vakcinacije u poslednjih pola veka.

Dr Vlаdimir Prоkоpоvić