Istоriја krоz еnglеski јеzik

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Leskovac
Radionica
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 18:20-19:00
Mesto održavanja: Leskovac


Cilј ove radionice je da deca saznaju i nauče mnogo zanimlјivih informacija o istoriji, kulturnom nasleđu, običajima i jezicima naroda i država širom sveta. Deca će moći da, radeći u timovima, prikažu stečeno znanje i učestvuju u diskusiji.

Milica Dosev Stojanović, profesor Engleskog jezika,
Sanja Banković, profesor Engleskog jezika