Istorija abakusa

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Leskovac
Radionica
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 18.00-20.00
Mesto održavanja: Leskovac


Danas je teško zamisliti brojanje i računanje bez pisanih brojeva, ali nekada nisu postojali pisani brojevi. Ono na čemu se najranije računalo bili su prsti na rukama. Međutim za potrebe trgovine bilo je nužno smisliti neko pomagalo koje će moći da prebroji i izračuna veće vednosti. Jedno od takvih pomagala je bio abakus. U narodu je poznat kao sprava za računanje za decu. I dan-danas je rasprostranjena i upotreblјava se u mnogim krajevima sveta. Ova interaktivna radionica imaće za cilј da svim posetiocima približi istoriju abakusa kao i da ih upozna sa njegovim korišćenjem.

Ivana Đorđević