Istorija slavnih Bugara

IC čoše (Intercultural Corner)
Vreme odžavanja: - 17-22h
Mesto održavanja: Niš


Istorija slavnih Bugara vodiće vas kroz neverovatnu priču stvaranja bugarskog roda koju su naši preci utkali u stazama prošlosti. Ova magična bajka upoznaće vas sa sa bugarskom istorijom, na dopadljiv i zanimljiv način, opisujući najraniju arhitekturu Starog Kontinenta, prve načine pismenog izražavanja, najraniju metalurgiju i industriju, kao i razvoj kulture i nacionalne svesti kod Bugara u periodu od nastajanja civilizacije do IX veka.

Učesnici

Jana Trendafilova
Cveta Kirilova