Dr Ivana Gadjanski

Grupa za nano i mikroelektroniku, BioSens institut
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 20:00 - - 21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Kafa sa naučnicima


Biolog, pesnik, obožava kafu, fab labove, životinje. Smatra da bez saradnje medju ljudima i medju oblastima nema ni prave nauke. Član je multidisciplinarnog istraživačkog tima za nano i mikroelektroniku.

Naučna oblast: Biologija - bioinženjering 

Teme: 
1. Tkivno inženjerstvo,
2. 3D bioštampa,
3. biosenzori