Kako reprezentujemo arhitektonske objekte

Fakultet tehnickih nauka
Radionica
Mesto održavanja: Radionice


Radionica Reprezentacije prikazuje različite pristupe prikaza arhitektonskih objekata i urbanih celina, od korišćenja tradicionalnog i digitalnog modelarstva do savremenih interaktivnih reprezentacija.  U okviru radionice biće prikazana maketa centra Novog Sada i prezentacija modela centra grada prikazana u VR okruženju  koju su kreirali studenti Arhitekture i članovi Centra za digitalni dizajn, Fakulteta tehničkih nauka.