Kako uređaji razgovaraju

Fakultet tehnickih nauka
Radionica
Mesto održavanja: Radionice


Kako senzor na vratima vaše kuće može da obavesti lampu u dnevnoj sobi da ste stigli i da je uključi? Kako da iz prizemlja ugasite sva svetla na spratu? Kako da sa posla proverite da li ste isključili peglu? Saznajte kako se pametni uređaji povezuju i razmenjuju informacije, koristeći WiFi, Bluetooth, Zigbee i Z-Wave tehnologije. Pogledajte kako se umreženi uređaji mogu koristiti za automatizaciju domaćinstva.