Doc. dr Mirjana Radanović

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet
Kafa sa naučnicima - MODERATOR
Vreme odžavanja: 28.09.2018. 20:00 - - 21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Kafa sa naučnicima


Docent na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine na PMF Novom Sadu. Ponosno nosi naziv koordinacionog hemičara i trudi se da fundamentalne nauke da ne padnu u zaborav. U naučno-istraživačkom radu bavi se sintezom i strukturom kompleksa prelaznih metala sa biološki aktivnim jedinjenjima. Uključena je u izvođenje nastave na predmetima Opšta hemija i Neorganska hemija. Već više od 7 godina član je Marketing tima Departmana.